Mỗi ngày đều phải phòng ngừa đồ đệ hắc hóa – 48

☆ Chương 48:

Vọng Thần các có con đường lan truyền tin tức của riêng mình, như vậy còn có thể thành công lẫn lộn thời gian, nói chung ba ngày sau Trần gia mới nhận được lá thư tống tiền từ một người bí ẩn: Muốn mạng của Trần Mặc, lấy 30 triệu linh thạch thượng phẩm đến đổi!

Read More »

Đao khách giang hồ – 7

☆, 18

Tần Thịnh vừa cười.

Tần Thịnh là kiểu người rất thích cười, hiếm có khi hắn không cười, cho dù là khi cực kỳ tức giận hắn cũng sẽ vài phần cười lạnh, vài phần cười mím chi, nhưng khi hắn cười luôn khiến người ta cảm thấy hắn không có ý tốt, hoặc là quá phong lưu, hoặc là quá hạ lưu.

Read More »